Jaren 90

 

Jaren 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 00 | heden

1991
– Het Diaconessenhuis en het R.K. Ziekenhuis fuseren tot één ziekenhuis op twee locaties, het Martini Ziekenhuis.
1992
– Op 27 april fuseren ook Studio ’73 en Dizirao tot één omroep: de Martini Omroep.
1993
– De patiënten op beide locaties kunnen de dagelijkse live-uitzendingen (verzorgd op de locatie Van Swieten) beluisteren. Locatie Van Ketwich verzorgt zelf op de woensdagmiddag en in het weekend een programma.
– De eerste verzoekplaten-top-10 verschijnt (over het jaar 1992).
– Op locatie Van Swieten wordt iedere week een videoband met onderwerpen uit de regio uitgezonden. Deze band wordt maandelijks “ververst”.
– Het huidige logo wordt officiëel in gebruik genomen.
1994
– Een ex-patiënt schenkt maar liefst 300 (!) LP’s aan de omroep, allen vrijwel in nieuwe staat.
– De medewerkers krijgen pasjes van het ziekenhuis.
– Jubileumuitzending 40 jaar omroep vanuit de centrale hallen op beide locaties. Tevens 10 jaar video én het 400-ste programmablad komt in deze week uit!!!
– Ten behoeve van programmamakers en patiënten is in de huidige computerruimte een eenvoudige afluisterset geïnstalleerd.
– Op uitnodiging van de Tielse ziekenomroep, die alleen radio-opnames maakt, worden er door onze videoploeg opnames van het Fruitcorso in Tiel gemaakt.
1995
– De Martini Omroep wordt lid van de Vereniging Huisomroepen Nederland (VHN).
1996
– Door de glasvezel zijn de TV-uitzendingen ook op locatie Van Ketwich te ontvangen; eerst loopt het geluid nog via het oorschelpje.
– De omroep krijgt van PTT Telecom een gift van fl. 1.500,-.
– De kabelkrant wordt vernieuwd.
– De uitzendingen vanaf locatie Van Ketwich worden gestaakt, de uitzendingen van locatie Van Swieten worden nu integraal doorgegeven.
1998
– Een onlangs aangeschafte digitale videocamera wordt gestolen.
– Er hebben zich zoveel medewerkers aangemeld, dat er een medewerkersstop wordt ingesteld.
1999
– Tijdens zijn kennismakingsronde bezoekt de voorzitter van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis, dhr. G.A.M. Thiadens, ook de studio. (Mede) als gevolg hiervan is hij sindsdien een vaste gast tijdens de kerstuitzendingen, waarbij hij terugkijkt op het afgelopen jaar en de plannen ontvouwt voor het komende.