Jaren 00

Jaren 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 00 | heden

2000
– Nadat de banden en recorders, die elke nacht de nachtuitzendingen verzorgden, versleten waren, is besloten om over te schakelen naar een 200-CD wisselaar.
– Vanaf nu kunnen de medewerkers thuis gebruik maken van het platenbestand van de studio d.m.v. een CD-ROM.
2001
– Aan het eind van het jaar worden een 80-tal CD’s uit de studio ontvreemd. Een aantal wordt later nog door de politie achterhaald.
2002
– Hans Spijkerman is 30 jaar medewerker bij de omroep.
– In de studio is een computer geïnstalleerd, waarop verzoekjes via e-mail binnengehaald kunnen worden.
– Als gevolg van regelmatig overleg met het Bureau Communicatie van het ziekenhuis, heeft de omroep een aantal malen (TV-) opnamen gemaakt voor het ziekenhuis.
2003
– Hans Spijkerman krijgt een koninklijke onderscheiding uitgereikt. Jan Schipper is 25 jaar in dienst van de omroep.

_s6RvbeF63MWLZ
Lang geleden, ca. 1980. De medewerker is er nog steeds, hij heeft alle apparatuur overleefd…

– Het oude mengpaneel is versleten en wordt vervangen door een nieuw, geavanceerd exemplaar.
– Voor het ziekenhuis worden in Martini Plaza opnamen gemaakt van de feestavond van het 12,5 jarig bestaan van het Martini Ziekenhuis met o.a. Karin Bloemen en een eigen ziekenhuiscabaret.

2004
– De ziekenomroep bestaat 50 jaar en dit wordt natuurlijk groots gevierd met alle huidige en zoveel mogelijk oud-medewerkers.
– De Martini Omroep heeft vanaf dit jaar een eigen internetsite.
2005
– Ter vervanging van de veelgebruikte dubbele Denon CD-spelers worden twee professionele Tascam spelers aangeschaft.
2006
– Ten behoeve van de kabelkrant wordt een nieuwe computer aangeschaft. De oude kabelkrantcomputer, met een geschatte leeftijd van ongeveer 15 jaar, blijft dienst doen als reservecomputer.
2007
– De nieuwe kabelkrantcomputer wordt vanaf begin dit jaar ingezet om TV-uitzendingen vanaf een externe player weer te geven.
– Vanaf later dit jaar wordt de computer ook ingezet om de avonduitzendingen de volgende ochtend te herhalen. Mede hierdoor ontstaat de mogelijkheid om, wanneer door onverwachte omstandigheden de live uitzending niet door mocht gaan, een programma van algemene aard uit te zenden. Hierdoor wordt continuïteit van de uitzendingen gegarandeerd.
– Het Martini Ziekenhuis betrekt aan het eind van het jaar de nieuwbouw op locatie Van Swieten. Tijdens de opening wordt voor het vertonen van beelden van de voortgang van de bouw gebruik gemaakt van de beelden die de medewerkers van de Martini Omroep gedurende het bouwproces hebben gemaakt.
2008
– Dit is het jaar, wat gekenmerkt wordt door storingen en uitval van uitzendingen, die te maken hebben met de nasleep van de bouwactiviteiten. Door ontbrekende apparatuur heeft de omroep in januari niet kunnen uitzenden, en ook later dit jaar zijn er enkele malen onderbrekingen in de radio- en televisieontvangst geweest.
– Maar er is niet alleen slecht nieuws: presentatrice Truus van Dalen is dit jaar vijfentwintig jaar medewerkster bij de omroep. Zij wordt hiervoor onverwacht in het zonnetje gezet door een groot aantal collega’s. Zij is overigens niet de enige die dit jaar haar jubileum vierde, een aantal andere collega’s vierde ook hun jubileum.
– Om de jubilea te vieren en als “troost” voor het uitvallen van de eerder genoemde uitzendingen wordt op een schitterende zomerdag een boottochtje naar Appingedam gemaakt.
2009
– Helaas voldeden de in 2005 aangeschafte CD-spelers niet. Daarom zijn we genoodzaakt om twee vervangers hiervoor aan te schaffen. De keuze is ditmaal gevallen op Denon.
– Door bouwactiviteiten in de oudbouw is de studio af en toe moeilijk bereikbaar. Door medewerking van het ziekenhuis blijft de studio via omwegen continu bereikbaar, soms zelfs via de eerste verdieping en de binnentuin.
– Omdat de oude locatie Van Ketwich gesloopt gaat worden, wordt de studio daar definitief ontruimd. Het laatste wat uit deze locatie meegenomen word, is een ingelijste poster, waarop patiënten opgeroepen worden om verzoeken aan te vragen.