De Omroep

Geschiedenis

De Martini Omroep heeft een bewogen geschiedenis. Hieronder vindt u de meest memorabele momenten.

1952
– Dagblad “Ons Noorden” organiseert een actie om geld bijeen te brengen voor een wekelijks verzoekplatenprogramma voor het R.K.Z.
1954
– De rector van het R.K.Z. schaft jaarlijks voor fl. 300,- platen aan voor de muzikale ontwikkeling van het personeel.
– Pick-up en platen zijn overgenomen voor fl. 500,-. Er komen zaalluidsprekers. Initiatiefnemer is pater Visser S.J. met medewerking van de KARON (Katholieke Amateur Radio Omroep Noord).
1955
– Het ziekenhuis wordt aangesloten op de PTT draadomroep. De zaalluidspreker wordt vervangen door een luisterkussen voor iedere volwassen patiënt, die zelf de keuzeschakelaar kan bedienen.
– In eigen studio worden plechtigheden in de kapel, amusementsmuziek, reportages en verzoekplaten uitgezonden.
– Er worden 198 LP’s van de rector overgenomen voor fl. 911,60 (!).
– Pater Visser noemt de omroep Radio Omroep Katholiek Ziekenhuis Groningen (ROKZG).
1959
– Moederoverste schakelt Zr. Leonardi in. De administrateur wil derden toelaten. Besluit: er komt een externe kracht én de Welfare-werkster neemt op kosten van het ziekenhuis deel aan een cursus van De Zonnebloem voor het verzorgen van huisomroepen.
– Pater Visser spreekt een avondwoordje voor de zieken en chartert Sjirk Bijma voor de muziek. Later verzorgt Bijma ook andere programma’s.
– Ds. Windig (?) spreekt voor de protestanten, maar ook veel katholieken (17% van het patiëntenbestand) luisteren hiernaar. De uitzendingen vinden plaats vanuit de kelder.
1960

– De KARON verzorgt in het kader van een sportweek een reportage van de voetbalwedstrijd Flamenco (Brazilië) – Rot Weiss (Essen) vanuit Leeuwarden.
1961

– Door een noodlottig ongeval valt een medewerker van ziekenomroep KARON van het dak van de hoofdtribune van het Oosterparkstadion. Hij overlijdt enige tijd later.
– Om aan financiën voor een eigen bandrecorder te komen, nemen de medewerkers van de KARON “voor een billijke prijs” een bandje van 10 minuten op met wensen voor geëmigreerde familieleden.
1968
– In het dan net nieuwe gebouw van het Diaconessenhuis neemt Harry Nijdam het initiatief tot de oprichting van “Triangel”, het latere Dizirao.
– Naast de reguliere uitzendingen worden de uitvoeringen door diverse koren uit de omgeving, die regelmatig in het ziekenhuis optreden, naar de zalen gezonden.
1969
– (plm.) De naam van de omroep wordt “Halte Lijn 4”.
1972
– “Halte lijn 4” wordt omgedoopt tot “Radio Clothilde”, een figuur uit de tekenfilms “Brigadier Dog”.
1973
– 11 augustus: In het R.K.Z. wordt begonnen met dagelijkse uitzendingen. Naar aanleiding hiervan wordt de naam gewijzigd in “Studio ‘73”. Eén van de gasten tijdens de openingsuitzending is Avro-discjockey Krijn Torringa.
– Na vele jaren vanaf band uitgezonden te hebben, is in december de eerste live-uitzending van Dizirao een feit.
1974
– Studio ’73 krijgt een eigen omroepbus, waarmee reportages op locatie kunnen worden gemaakt.
– Onder de vlag (letterlijk én figuurlijk) van Studio ’73 verzorgt de omroep vele jaren de muziek tijdens de Zwemvierdaagse in het Papiermolenbad.
1975
– Studio ’73 zet het 450-jarig bestaan van Landgoed Nienoord luister bij door live draadloos (!) verslag te doen van de rit met de stoomtram van Groningen naar Leek.
– Gedurende een aantal jaren is de omroep vaste gast op de Jaarbeurs Groningen, met een eigen studio, van waaruit de uitzendingen plaatsvinden.
1976
– Van de festiviteiten op Koninginnedag op vliegveld Eelde worden live verslag gedaan.
– Er vindt een inbraak in de studio plaats, waarbij voor fl. 5.000,- aan apparatuur en platen wordt ontvreemd. Met slechts een half uur vertraging begint de uitzending toch; een aantal blikseminzamelingsacties leveren voldoende geld op om door te gaan met het ziekenomroepwerk.
1978
– Vanaf de Grote Markt is er een gezamenlijke kerstuitzending in samenwerking met de ziekenomroep van het AZG. Het is voor het eerst, dat beide omroepen op deze manier samenwerken.
1979
– Tijdens de manifestatie “Topsport 79” komen alle uitzendingen rechtstreeks vanuit de Martinihal.
– Een gelegenheids-voetbalelftal van het R.K.Z. speelt op 5 mei tegen een elftal van Radio Veronica. De opbrengst, ongeveer fl. 3.000,-, komt ten goede aan Studio ’73.
1980
– De omroep wordt een stichting. De naam blijft echter Studio ’73.
– Op 16 februari wordt de nieuwe studio, in het nieuwe R.K.Z., officieel in gebruik genomen.
1982
– Er wordt een begin gemaakt met alle platen in de computer (van het ziekenhuis) te registreren. Vooralsnog wordt gewerkt met computeruitdraaien in de studio.
– In het weekend van 20 en 21 februari verzorgt Studio ’73 uitzendingen vanuit Assen van het wereldkampioenschap schaatsen.
1983
– Voor die patiënten, die niet in Nederland geboren zijn, wordt wekelijks een plaatje “van thuis” gedraaid.
– De omroep krijgt een verzoek om de studioruimte en een technicus beschikbaar te stellen voor het inspreken van het tijdschrift “Esperanto” voor blinden en slechtzienden.
1984
– Als alternatief voor de “wakkerhoudzender” Hilversum 1 wordt begonnen met het programma “Maestoso”. Dit op band opgenomen licht-klassieke programma wordt van 22.30 tot 05.00 uur uitgezonden.
– Eveneens wordt dit jaar een voorzichtig begin gemaakt met televisieuitzendingen. Naast de kerkdiensten wordt veel aandacht geschonken aan sportevenementen en regionale gebeurtenissen zoals Gronings Ontzet, het Eelder Bloemencorso en de dansmanifestatie “Op Roakeldais”.
– In verband met een plotseling ontstaan vrijwilligerstekort bij de huisomroep van Beatrixoord, verzorgen een aantal medewerkers van Studio ’73 daar een aantal uitzendingen.
1986
– De omroep krijgt een gift van ƒ 1.750,- van de Stichting Zomerpostzegels.
– De omroep geeft wekelijks zelf een programmablad uit, dat alle patiënten bij opname of aan bed uitgereikt krijgen.
1987
– In de zomer is er een grote verbouwing van de studio, waardoor er een maand niet uitgezonden kan worden. Het resultaat is een splinternieuw mengpaneel, alle bedrading is vernieuwd, alle aansluitingen opnieuw gesoldeerd en later dat jaar, als klap op de vuurpijl: de aanschaf van een CD-speler!
1988
– (plm.) Er wordt een voorzichtig begin gemaakt met een kabelkrant op de televisie
1991
– Het Diaconessenhuis en het R.K. Ziekenhuis fuseren tot één ziekenhuis op twee locaties, het Martini Ziekenhuis.
1992
– Op 27 april fuseren ook Studio ’73 en Dizirao tot één omroep: de Martini Omroep.
1993
– De patiënten op beide locaties kunnen de dagelijkse live-uitzendingen (verzorgd op de locatie Van Swieten) beluisteren. Locatie Van Ketwich verzorgt zelf op de woensdagmiddag en in het weekend een programma.
– De eerste verzoekplaten-top-10 verschijnt (over het jaar 1992).
– Op locatie Van Swieten wordt iedere week een videoband met onderwerpen uit de regio uitgezonden. Deze band wordt maandelijks “ververst”.
– Het huidige logo wordt officiëel in gebruik genomen.
1994
– Een ex-patiënt schenkt maar liefst 300 (!) LP’s aan de omroep, allen vrijwel in nieuwe staat.
– De medewerkers krijgen pasjes van het ziekenhuis.
– Jubileumuitzending 40 jaar omroep vanuit de centrale hallen op beide locaties. Tevens 10 jaar video én het 400-ste programmablad komt in deze week uit!!!
– Ten behoeve van programmamakers en patiënten is in de huidige computerruimte een eenvoudige afluisterset geïnstalleerd.
– Op uitnodiging van de Tielse ziekenomroep, die alleen radio-opnames maakt, worden er door onze videoploeg opnames van het Fruitcorso in Tiel gemaakt.
1995
– De Martini Omroep wordt lid van de Vereniging Huisomroepen Nederland (VHN).
1996
– Door de glasvezel zijn de TV-uitzendingen ook op locatie Van Ketwich te ontvangen; eerst loopt het geluid nog via het oorschelpje.
– De omroep krijgt van PTT Telecom een gift van fl. 1.500,-.
– De kabelkrant wordt vernieuwd.
– De uitzendingen vanaf locatie Van Ketwich worden gestaakt, de uitzendingen van locatie Van Swieten worden nu integraal doorgegeven.
1998
– Een onlangs aangeschafte digitale videocamera wordt gestolen.
– Er hebben zich zoveel medewerkers aangemeld, dat er een medewerkersstop wordt ingesteld.
1999
– Tijdens zijn kennismakingsronde bezoekt de voorzitter van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis, dhr. G.A.M. Thiadens, ook de studio. (Mede) als gevolg hiervan is hij sindsdien een vaste gast tijdens de kerstuitzendingen, waarbij hij terugkijkt op het afgelopen jaar en de plannen ontvouwt voor het komende.
2000
– Nadat de banden en recorders, die elke nacht de nachtuitzendingen verzorgden, versleten waren, is besloten om over te schakelen naar een 200-CD wisselaar.
– Vanaf nu kunnen de medewerkers thuis gebruik maken van het platenbestand van de studio d.m.v. een CD-ROM.
2001
– Aan het eind van het jaar worden een 80-tal CD’s uit de studio ontvreemd. Een aantal wordt later nog door de politie achterhaald.
2002
– Hans Spijkerman is 30 jaar medewerker bij de omroep.
– In de studio is een computer geïnstalleerd, waarop verzoekjes via e-mail binnengehaald kunnen worden.
– Als gevolg van regelmatig overleg met het Bureau Communicatie van het ziekenhuis, heeft de omroep een aantal malen (TV-) opnamen gemaakt voor het ziekenhuis.
2003
– Hans Spijkerman krijgt een koninklijke onderscheiding uitgereikt. Jan Schipper is 25 jaar in dienst van de omroep.
– Het oude mengpaneel is versleten en wordt vervangen door een nieuw, geavanceerd exemplaar.
– Voor het ziekenhuis worden in Martini Plaza opnamen gemaakt van de feestavond van het 12,5 jarig bestaan van het Martini Ziekenhuis met o.a. Karin Bloemen en een eigen ziekenhuiscabaret.
2004
– De ziekenomroep bestaat 50 jaar en dit wordt natuurlijk groots gevierd met alle huidige en zoveel mogelijk oud-medewerkers.
– De Martini Omroep heeft vanaf dit jaar een eigen internetsite.
2005
– Ter vervanging van de veelgebruikte dubbele Denon CD-spelers worden twee professionele Tascam spelers aangeschaft.
2006
– Ten behoeve van de kabelkrant wordt een nieuwe computer aangeschaft. De oude kabelkrantcomputer, met een geschatte leeftijd van ongeveer 15 jaar, blijft dienst doen als reservecomputer.
2007
– De nieuwe kabelkrantcomputer wordt vanaf begin dit jaar ingezet om TV-uitzendingen vanaf een externe player weer te geven.
– Vanaf later dit jaar wordt de computer ook ingezet om de avonduitzendingen de volgende ochtend te herhalen. Mede hierdoor ontstaat de mogelijkheid om, wanneer door onverwachte omstandigheden de live uitzending niet door mocht gaan, een programma van algemene aard uit te zenden. Hierdoor wordt continuïteit van de uitzendingen gegarandeerd.
– Het Martini Ziekenhuis betrekt aan het eind van het jaar de nieuwbouw op locatie Van Swieten. Tijdens de opening wordt voor het vertonen van beelden van de voortgang van de bouw gebruik gemaakt van de beelden die de medewerkers van de Martini Omroep gedurende het bouwproces hebben gemaakt.
2008
– Dit is het jaar, wat gekenmerkt wordt door storingen en uitval van uitzendingen, die te maken hebben met de nasleep van de bouwactiviteiten. Door ontbrekende apparatuur heeft de omroep in januari niet kunnen uitzenden, en ook later dit jaar zijn er enkele malen onderbrekingen in de radio- en televisieontvangst geweest.
– Maar er is niet alleen slecht nieuws: presentatrice Truus van Dalen is dit jaar vijfentwintig jaar medewerkster bij de omroep. Zij wordt hiervoor onverwacht in het zonnetje gezet door een groot aantal collega’s. Zij is overigens niet de enige die dit jaar haar jubileum vierde, een aantal andere collega’s vierde ook hun jubileum.
– Om de jubilea te vieren en als “troost” voor het uitvallen van de eerder genoemde uitzendingen wordt op een schitterende zomerdag een boottochtje naar Appingedam gemaakt.
2009
– Helaas voldeden de in 2005 aangeschafte CD-spelers niet. Daarom zijn we genoodzaakt om twee vervangers hiervoor aan te schaffen. De keuze is ditmaal gevallen op Denon.
– Door bouwactiviteiten in de oudbouw is de studio af en toe moeilijk bereikbaar. Door medewerking van het ziekenhuis blijft de studio via omwegen continu bereikbaar, soms zelfs via de eerste verdieping en de binnentuin.
– Omdat de oude locatie Van Ketwich gesloopt gaat worden, wordt de studio daar definitief ontruimd. Het laatste wat uit deze locatie meegenomen word, is een ingelijste poster, waarop patiënten opgeroepen worden om verzoeken aan te vragen.
2010
– Analoog is “uit”, digitaal is “in”. De inmiddels niet meer gebruikte spoelenrecorders worden weggehaald. Ook ligt het in de planning om later dit jaar de televisie-uitzendingen volledig vanuit de computer te verzorgen.
2011
– Van februari tot en met juli heeft de Martini Omroep niet uitgezonden, dit in verband met een broodnodige en zeer grondige renovatie. In een vernieuwde studio verzorgt Hans Spijkerman op 2 augustus de eerste uitzending. Hans is in dienstjaren het langst bij de ziekenomroep – sinds 1972!
– Op 21 september opent burgemeester Peter Rehwinkel van Groningen, in aanwezigheid van Paul van der Wijk, lid van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis, de verjongde studio door het starten van de herkenningsjingle van de omroep en zijn muziekkeuze: “She” in de uitvoering van Elvis Costello. Tevens was in de centrale hal een verkoop van LP’s.
2013

– Er worden nu structureel zes dagen in de week verzoekplaten opgehaald bij de patiënten. Elke dag zijn hiervoor mensen in touw.
2014

– Vanaf december worden de “verzoekophalers” officieel omgedoopt tot het Promotieteam, een naam die veel beter bij hen past.
– Op 15 december schakelt de omroep over op digitale techniek. Vanaf nu hebben we de beschikking over twee TV-kanalen en één radiokanaal, in stereo, en een veel betere kwaliteit!
2015
– Dhr. Littooij, lid van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis, komt langs voor een kennismaking.
– Met ingang van februari kunnen de patiënten van maandag t/m zaterdag kijken naar televisieuitzendingen.
– De nieuwe promotiefilm is klaar.
– Op 14 maart zal het zestig-jarig bestaan van de omroep worden gevierd met een uitzending vanuit het Martini Paviljoen.