Over ons

Wie zijn wij?

De Stichting Martini Omroep is de ziekenomroep van het Martini Ziekenhuis in Groningen. Ze is na de fusie van het Rooms Katholiek Ziekenhuis en het Diaconessenhuis ontstaan uit Studio ’73 en Dizirao. De wortels van de omroep liggen in het jaar 1954, het jaar waarin pater Visser is begonnen met een praatje en een plaatje voor de zieken. Na een aantal jaren is de omroep geworden tot wat zij nu is: een volwaardige ziekenomroep met dagelijks live radio- en televisie- uitzendingen. Zowel de radio- als televisie-uitzendingen zijn gratis te beluisteren en bekijken op het scherm bij het bed.

Vrijwilligers

Bijna elke ziekenomroep –zo ook de Martini Omroep- moet van beperkte financiële middelen rondkomen. Het is dan ook zaak zuinig met het geld om te gaan. Daarom draait de omroep volledig met vrijwillige medewerkers, die er vaak veel vrije tijd in steken. Momenteel zijn zo’n 40 vrijwilligers bezig de patiënten dagelijks van vele uren radio en televisie te voorzien.

Het platenbestand

In de studio van de Martini Omroep is een ruime keuze van muziek in alle genres aanwezig. De gewenste plaat of CD kan snel opgezocht worden in onze computer.

Luisterset

Ten behoeve van programmamakers en patiënten is er in de studio in een aparte ruimte een eenvoudig te bedienen geluidsinstallatie aangebracht, waarop zowel programmamakers als patiënten ongestoord muziek kunnen luisteren.

Contact met ziekenhuismedewerkers

Door contacten met het bureau Communicatie worden de omroepmedewerkers op de hoogte gehouden van hetgeen er zich in het ziekenhuis afspeelt. Ook wordt er van tijd tot tijd een beroep gedaan op de omroep, bijvoorbeeld om gebeurtenissen te filmen, die voor het ziekenhuis van belang zijn.

Structuur

De Martini Omroep bestaat, hiërarchisch gezien, uit een bestuur, met daaronder een aantal coördinatoren, t.b.v de website-, de technische- en de programmacommissie. Deze beide laatste commissies houden zich bezig met de continuïteit van de omroep op zowel technisch gebied (onderhoud en aanschaf van apparatuur) als programmatisch gebied (kwaliteitsbewaking van de programma’s en dragen zorg voor een gevarieerd programma-aanbod). Tevens verzorgen deze commissies de opleiding van nieuwe medewerkers. Deze zijn eerst een half jaar aspirant, in welke periode zij door de ‘oude rotten’ van de commissies de fijne kneepjes worden bijgebracht. Hun opleiding wordt natuurlijk afgestemd op datgene, wat ze in de toekomst graag willen gaan doen.