Sluiting Martini Omroep

Ondanks de waardering van de Raad van Bestuur voor het enthousiasme en de expertise voor het werk van de medewerkers van de Martini Omroep heeft de Raad van Bestuur het besluit genomen om de werkzaamheden van de Martini omriep niet langer voort te zetten.

Voortschrijdend inzicht laat zien dat het Martini Ziekenhuis wordt ingehaald door de tijd.

Dat onze patiënten tegenwoordig gebruik makend van hun eigen digitale middelen zelf kiezen wanneer ze iets kijken of muziek luisteren.

Helaas heeft de raad van Bestuur het besluit genomen dat de Martini Omroep hierdoor geen toegevoegde waar de meer heeft.

U kunt zich dus ook  niet meer aanmelden als vrijwilliger voor de Martini Omroep.

In gezamenlijk overleg is daarom besloten de live uitzendingen vanaf nu te stoppen.

Wel kunt u voorlopig de vaste programma’s nog op het kanaal van de Martini Omroep beluisteren.

De medewerkers hebben zich altijd met hart en ziel ingezet voor een mooie patiënten uitzending en wensen iedereen een mooie digitale toekomst.